ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Construction Management)

Το γραφείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στη φάση της υλοποίησης, εξασφαλίζοντας την επιτυχία τους. Η διαχείριση έργου ενδεικτικά περιλαμβάνει :

  • Σύνταξη Προϋπολογισμού, Χρηματοροές, Κόστος Έργου
  • Προγραμματισμός Έργου, Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος - Διάγραμμα Gantt
  • Υλοποίηση Έργου, Συντονισμός συνεργείων, προμηθευτών - διαχείριση αποθεμάτων

Τοπογραφικά διαγράμματα / Αποτυπώσεις / Οριοθετήσεις / Κτηματογραφήσεις / Κτηματολόγιο / Διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων / Δασικοί χάρτες / Πραγματογνωμοσύνες / Χαράξεις / Επιμετρήσεις / Έλεγχοι εφαρμογής / Κατασκευή - κατασκευές τεχνικών έργων - κτιρίων - κατοικιών - μεζονετών - διαμερισμάτων / Αναπλάσεις / Έργα υποδομής / Προϋπολογισμός έργου / Προγραμματισμός έργου / Χρονοδιάγραμμα εργασιών / Εκτίμηση αξίας ακινήτου

 

Επαφή

Τεχνικο Γραφειο Κωνσταντινουπόλεως 5 - 63100 - Πολύγυρος - Χαλκιδικη 2371024546 - 6977430952 siourdos@tee.gr